کارشناس اداره امور خوابگاه های (سراها) دانشگاه صنعتی سیرجان

سرکار خانم معصومه مرادپور

 

03441522033

student.sirjantech@gmail.com

امور محوله:

  • اداره امور خوابگاه ها
  • امور اداری حوزه معاونت دانشجویی
  •  پیگیری جهت ارائه خدمات مربوط به ایاب وذهاب دانشجویان
  • کمیسیون موارد خاص استانی

 

مشخصات سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان:

سرای دختران شماره1 : سرای صادقی - بلوار دکتر صادقی- حدفاصل چهارراه تختی تا موحدی روبروی بانک قوامین ساختمان دو طبقه با نمای سفال- شماره تماس : 42203203-034

سرای دختران شماره2: سرای 5 طبقه - چهار راه غفاری- ساختمان 5 طبقه-شماره تماس:42251392-034

سرای پسران: سرای قائم - میدان امام علی (ع) - سمت راست میدان - بلوار ولایت -شماره تماس: 41522079-034