مرکز مشاوره دانشجویی

 

 

مسئول: خانم عاطفه عتیقی

تلفن: 41522037

ساعات کار مرکز مشاوره
مرکز مشاوره دانشگاه شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر در خدمت دانشجویان گرامی می باشد.