آرشیو اخبار

سراها 1 535x300 - تاریخ تحویل وسایل دانشجویان ساکن در سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان

تاریخ تحویل وسایل دانشجویان ساکن در سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان

بسمه تعالی قابل توجه کلیه دانشجویان محترم ساکن در سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان با توجه به اطلاعیه امور آموزشی...
متن کامل خبر

Untitled 15 535x300 - اقدامات امور دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان در راستای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ویروس

اقدامات امور دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان در راستای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ویروس

اقدامات امور دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان در راستای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ویروس: به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،...
متن کامل خبر