آرشیو اخبار

840x540 420x270 - قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی شرکت در انتخابات شورای صنفی دانشگاه

قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی شرکت در انتخابات شورای صنفی دانشگاه

به اطلاع دانشجویان مایل به عضویت و شرکت در انتخابات شورای صنفی می رساند که از روز دوشنبه 1401/02/19 تا...
متن کامل خبر

840x540 420x270 - قابل توجه متقاضیان استفاده از سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان در نیمسال دوم 1401-1400

قابل توجه متقاضیان استفاده از سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان در نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

با توجه به برگزاری کلاس های آموزشی دانشگاه به صورت حضوری در نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400، بدینوسیله به اطلاع...
متن کامل خبر

سراها 1 535x300 - تاریخ تحویل وسایل دانشجویان ساکن در سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان

تاریخ تحویل وسایل دانشجویان ساکن در سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان

بسمه تعالی قابل توجه کلیه دانشجویان محترم ساکن در سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان با توجه به اطلاعیه امور آموزشی...
متن کامل خبر